موسیقی سنتی ایرانی مانند هر هنر دیگر معنوی از سکوت برخیزد و آرامش و صلح آن حقیقت سرمدی را که جاویدان و مافوق هرگونه تعیین و تشخص است در قالب اصوات،  که متعلق به عالم صورت و مظاهر است، متجلی سازد. تصوف و تأثیر آن در موسیقی، مقاله‌ای‌ست تحقیقی از دکتر سید حسین نصر درباره‌ی موسیقی سنتی ایرانی.

عشق تصوف ایران رابعه روزبهان

یوسف در اشعار مولانا جلال الدین رومی، متن سخنرانی پروفسور آن‌ماری شیمل، استاد پیشین دانشگاه هاروارد در کنفرانس میراث تصوف ایرانی در قرون وسطی (دسامبر ۱۹۹۰ – دانشگاه لندن) است.

عشق تصوف ایران رابعه روزبهان

حسین بن منصور حلاج و تصوف بغداد، مقاله‌ای‌ست تحقیقی از دکتر هربرت میسُن، استاد دانشگاه بُستُن، که به بررسی مختصر بر عقاید صوفیه‌ی بغداد، خصوصاً حسین بن منصور حلاج می‌پردازد.

عشق تصوف ایران رابعه روزبهان

جوانمردی و آیین آن، مقاله‌ای‌ست تحقیقی از دکتر محمد جعفر محجوب، نویسنده و محقق سرشناس ایرانی درباره‌ی تاریخچه‌ی آیین‌ فتوت و جوانمردی در ایران. این مقاله در دو بخش تهیه شده و بخش دوم به‌زودی منتشر خواهد شد.

عشق تصوف ایران رابعه روزبهان

مراحل عشق در نخستین ادوار تصوف ایران، مقاله‌ای‌ست تحقیقی از دکتر کارل ارنست، استاد ممتاز مطالعات اسلامی و یکی از پژوهشگران مطرح در زمینه‌ی تصوف. این مقاله به شرح طبقه‌بندی‌های مراحل عشق بر طبق نظریات صوفیه، از رابعه تا روزبهان می‌پردازد.

تصوف عرفان مثنوی مولانا

شناخت خود در مثنوی مولانا، مقاله‌ای‌ست از دکتر محمد استعلامی؛ ادیب، مولوی‌پژوه‌ و حافظ‌شناس بنام. در این مقاله مبحث «خود» یا «نفس» در دو حکایت مولانا شکافته می‌شود و سه اصل از مبانی هدایت مولانا در گذار از دشواری‌های راه عشق مطرح‌ می‌گردد.