عشق تصوف ایران رابعه روزبهان

مراحل عشق در نخستین ادوار تصوف ایران، مقاله‌ای‌ست تحقیقی از دکتر کارل ارنست، استاد ممتاز مطالعات اسلامی و یکی از پژوهشگران مطرح در زمینه‌ی تصوف. این مقاله به شرح طبقه‌بندی‌های مراحل عشق بر طبق نظریات صوفیه، از رابعه تا روزبهان می‌پردازد.

تصوف عرفان مثنوی مولانا

شناخت خود در مثنوی مولانا، مقاله‌ای‌ست از دکتر محمد استعلامی؛ ادیب، مولوی‌پژوه‌ و حافظ‌شناس بنام. در این مقاله مبحث «خود» یا «نفس» در دو حکایت مولانا شکافته می‌شود و سه اصل از مبانی هدایت مولانا در گذار از دشواری‌های راه عشق مطرح‌ می‌گردد.