love-leaf
بی عشق تو نتوانم
من راه تو را پویم
من مهر تو را جویم
بی‌ عشق تو نتوانم
در كوی صفا هر دم
من نام تو را گویم
بی‌ عشق تو نتوانم
از شور و طلب جانا
آشفته به هر سویم
بی‌ عشق تو نتوانم
زآهنگ و ندای تو
رقصان سر هر كویم
بی‌ عشق تو نتوانم
چون مهر رخت تابد
دست از همه برشویم
بی‌ عشق تو نتوانم
مستانه در این خانه
دائم به هیاهویم
بی‌ عشق تو نتوانم
بخشی تو مرا نوری
تا راه تو را پویم
بی‌ عشق تو نتوانم
دکتر علیرضا نوربخش