درباره مجله صوفی

اولین شماره‌ی صوفی در پاییز ۱۳۶۷ به همت دکتر جواد نوربخش و دکتر علیرضا نوربخش در انگلستان به چاپ رسید. هدف صوفی از نخست معرفی و بررسی فرهنگ عارفانه در ادبیات فارسی بوده‌است. در طول سال‌ها صوفی با همکاری پژوهشگران نامی بسیاری توانسته‌است گنجینه‌ای از نوشتارهای تاریخی و ادبی درباره‌ی ادبیات تصوف و شخصیت‌های آن را به چاپ برساند. از جمله نویسندگان صوفی می‌توان از دکتر جواد نوربخش، پروفسور آن مری شیمل، دکتر محمد استعلامی، دکتر محمد جعفر محجوب، پروفسور کارل ارنست، پروفسور ویلیام چیتیک، پروفسور هربرت میسون، و دکتر سید حسین نصر نام برد. صوفی به‌طور مستقل به زبان‌های انگلیسی، اسپانیایی و روسی نیز منتشر می‌شود.