درباره مجله صوفی

صوفی نشریه‌ی خانقاه نعمت‌اللهی است. اولین شماره‌ی صوفی در پاییز ۱۳۶۷ به همت دکتر جواد نوربخش و دکتر علیرضا نوربخش در انگلستان به چاپ رسید. از آن زمان تا به امروز، همه‌ی دست‌اندرکاران صوفی از چهار گوشه‌ی جهان، داوطلبانه در تولید آن همکاری می‌کنند. صوفی به طور مستقل به زبان‌های انگلیسی، اسپانیایی و روسی نیز منتشر می‌شود.