زمستان ۱۴۰۰ خورشیدی

برای دیدن نسخه‌ی دیجیتال مجله لطفا ورق بزنید.

.

.

.

برای دسترسی به هر مطلب، بر روی عنوان آن در فهرست زیر کلیک کنید.

پیام
🔹 عشق زمینی و معشوق الهی / دکتر علیرضا نوربخش

مقاله پژوهشی
🔹 پدیدارشناسی تنفس / دکتر نعمان بیگ
🔹 آفرین بر قلم پاک خطاپوش پیر ما / دکتر الهام باقری

جستار
🔹 اِنسو چیست؟ / مژده جم‌نیا
🔹 تجربه‌ی حضور / محمد مشایخی
🔹 ذن و هنرهای رزمی / علی جم‌نیا

مصاحبه
🔹 حلاج: شعرهای یک صوفی شهید / پروفسور کارل ارنست

داستان
🔹 نشانم بده / دنی کوپلس
🔹 حکایت «حلقه‌ی نود و نهی‌ها» / خورخه بوکای

نقد فیلم
🔹🔊معلم اختاپوس من / دکتر صفورا نوربخش 

نگارخوانی
🔹🔊 افسانه‌ی آتش عشق / ایمان ملاجعفری

کتاب‌خوانی
🔹🔊 دوران همدلی / دکتر رضا علیزاده
🔹 درباره‌ی معنای زندگی / دکتر ابراهیم نوربخش

شعر
🔹 حکایت پیر دل‌آگاه و جوان خودخواه / دکتر علیرضا نوربخش
🔹 نقاش زیبایی / نقی زهیری
🔹 طره‌ی مشک‌بوی او / حسین محمدی
🔹 نوای جنون / دکتر علیرضا نوربخش
🔹 قامت رعنا / محمدعلی نوربخش
🔹 نگاه دوست / جلال باقری
🔹🔊 پرواز عشق / دکتر علیرضا نوربخش

.
.

.
.

.
.

.
.