sufi-journal-farsi-podcast-slider-bg-02 sufi-journal-farsi-podcast-text-02

مجله‌ی صوفی به تازگی اقدام به تهیه‌ی پادکست‌های شنیداری کرده‌است. در آینده‌ای نزدیک، این‌ مجموعه در همین صفحه ارائه خواهد شد.