دیوانه‌ عشق

محمدعلی نوربخش (شیدا)
.

جز با دل خود گفت‌وشنودی نکنم هیچ
بی عشق تو احساس وجودی نکنم هیچ

دیوانه‌ی عشقم چه کنم مست و خرابم
اندیشه به هر بود و نبودی نکنم هیچ

آرامش دل را به جهانی نفروشم
با این دل بی‌کینه حسودی نکنم هیچ

گر باخته‌ام جان دل خویش غمی نیست
دانم که در این معامله سودی نکنم هیچ

ما را نبود قبله‌گهی جز سر کویت
جز بر سر کوی تو سجودی نکنم هیچ

مرغ دل من گشته چنان مات رخ دوست
دیگر به هوا فکر صعودی نکنم هیچ

هم‌صحبت ما نیست به غیر از دل شیدا
جز با دل خود گفت‌وشنودی نکنم هیچ