عشق در ویرانه‌ها

دکتر علیرضا نوربخش

عکس: AlanFrijns | pixabay.com

لاله در مرداب روید، عشق در ویرانه‌ها
باده در خم جوشد و دل در بر جانانه‌ها

عاشق از هجران گریزد، دلبر از دل‌خام‌ها
ارغوان در باد رقصد، شعله با پروانه‌ها

خودپرست از خود بگوید، واله از زیبا رخان
زاهد از دوزخ هراسد، عاقل از دیوانه‌ها

شیخ از رضوان بداند، پیر ما از جام می
آن به دنبال خیال و این پی پیمانه‌ها

گفته‌اند عالم برآمد از عدم در شش صباح
یار ما در دل بود نی در دل افسانه‌ها

آن‌که عمری با یقین پنداشته در شک نبود
کی بداند حال ما را، بی سر و سامانه‌ها

تا ببینم روی تو در ملک دل ای مهر جان
نوربخش عاشقانم مستی میخانه‌ها