لحظه

دکتر علیرضا نوربخش
.

عکس: ARNOLD EXCONDE | ISOREPUBLIC.COM

با صدای مرغکی در آسمان
ناگهان افکار مغشوش و پریشانم گسست
یک‌یکِ اندیشه‌ام افتاد بر خاک و
بسان شیشه‌ای در هم شکست

دیدم اطرافم همه در گفت‌وگو
از درخت سیب و سنجاب و سبو
با تحیر راه می‌رفتم
شگفتا
می‌شنیدم این سخن را سو‌به‌سو

رفت عمرت ای عزیز
در پی افکار بی‌پایان چه زود
حاليا دریاب دم‌هایت به عشق
در همین لحظه بزی با تار و پود

نور بخش و شادی آور
عشق جوی و مهر ورز