پیمانه‌کش یار

دکتر علیرضا نوربخش

.
امشب به رهت دل‌شده دیوانه‌ترم من
در آتش تو سوخته پروانه‌ترم من

از نشئه‌ی جان‌سوز می ساقی خوش‌روی
تاصبح در این میكده مستانه‌ترم من

تا مهر تو در خانه‌ی دل گشت مهندس
آباد شد این خانه و ویرانه‌ترم من

مفتون شده خلقی ز حدیث من موهوم
افسانه نخواهم که خود افسانه‌ترم من

گر جلوه کند صد بت شیرین‌دهن امشب
مهر مه من تابد و ماهانه‌ترم من

از صحبت پیمان‌شکنان دورم و تنها
پیمانه‌کش یارم و بی‌خانه‌ترم من

او نورببخشد به دلم هر شب و هر روز
از طلعت او دُر شده دُردانه‌ترم من

عکس: سعیده اسکندری
موسیقی و آواز: وفا راطبی