گذشتیم

جلال باقری

عکس: MARITA KAVELASHVILI | UNSPLASH.COM

با یاد تو از ورد و مناجات گذشتیم
با عشق تو از حلقه‌ی طاعات گذشتیم

هرچند که در پیش خدا روی‌سیاهیم
با روسیهی از همه آفات گذشتیم

دیدیم خداوند لطیف است و رحیم است
با لطف وی از زجر و مکافات گذشتیم‏

صد بار بلا بر سر ما ریخت ولیکن ‏
ما نیز به‌کرّات و به‌مرّات گذشتیم‏

تا لطف خدا هست، ز کس باک نداریم
با سلطنت فقر ز حاجات گذشتیم‏

از سلطنت هر دو جهان دیده ببستیم‏
از کشف و کرامات و ز طامات گذشتیم

تا نور ببخشد ز جمال و ز جلال‌اش‏
با همّت او از همه ذرّات گذشتیم‏