نوای جنون

دکتر علیرضا نوربخش

طرح از: سعیده اسکندری

مطرب بزن نوای جنون تا سحر شود
هوش و حواس ما همه زير و زبر شود

با نام دوست ارض و سماوات طی كنيم
روح از بدن درآيد و چيز دگر شود

كروبيان به مجلس ما جلوه‌ای دهند
از عشق ما زمین‌ ‌و زمان باخبر شود

با رقص و در سماع به خرابات ره بريم‏
فریاد ما در آتش دل پرده‌در شود

هستان و نيستان به هم آیند و یک شوند
خورشید، شب درآید و شق‌القمر شود

زاهد مگو که جمله خیالات باطل است
برخوان نماز عشق مگر كارگر شود

کم گو تو نوربخش ز اسرار عاشقی
معشوق اگر نظر بکند دل‌ گهر شود