جوانمردی و آیین آن

جوانمردی و آیین آن از : دکتر محمد جعفر محجوب در نظر اول لفظ جوانمردی یکی از صفات پسندیده‌ی آدمی مانند درست‌قولی و راست‌گویی و پاک‌نظری جلوه می‌کند. در حقیقت نیز جوانمردی چیزی‌ست از مقوله‌‌‌ی ملکات فاضله و صفات پسندیده‌ی انسانی، اما تفاوتی که با آن صفت‌ها دارد این است که جوانمردی نه [...]

مراحل عشق در نخستین ادوار تصوف ایران از رابعه تا روزبهان

مراحل عشق در نخستین ادوار تصوف ایران از رابعه تا روزبهان از : دکتر کارل ارنست ترجمه: مژده بیات در تصوف ایرانی، «عشق» مورد مدح و ستایش بسیاری از بزرگان صوفیه قرار گرفته و مؤلفان و عارفان بسیاری به شرح و تفصیل آن پرداخته‌اند و اگرچه به‌نظر دشوار و تا حدی غیرممكن می‌آید، عده‌ای [...]

شناخت خود در مثنوی مولانا

شناخت خود در مثنوی مولانا از : دکتر محمد استعلامی استاد ادبیات فارسی در دانشگاه مک‌­گیل، کانادا عرفان، به عنوان یک مکتب تربیت روحانی، هدفش این است که انسان حقیقت خود را بشناسد، یا کشف کند. مشایخ بزرگ در ارشاد مریدان خود همواره بر این سخن که در شمارِ احادیث نبوی آمده، تکیه [...]